Velkommen til ProjectWEB

Rambøll ProjectWEB er et enkelt og effektivt projektstyringsredskab, som giver alle parter i projekter nem og hurtig adgang til projektmateriale og andre dokumenter. ProjectWEB kan anvendes til alle former for dokumenter som fx tegninger, beskrivelser, fotos, rapporter, breve, mødereferater og mails. Projektdeltagerne kan selv bidrage til projektwebbens struktur. ProjectWEB kan med stor fordel anvendes i andre former for samarbejde, hvor der over en kortere eller længere periode er behov for at udveksle information.

Viewer ikon

Integreret Viewer

ProjectWEBs integrerede viewer gør det muligt at få vist indholdet i filerne på ProjectWEB. Det bliver muligt hurtigt, at afgøre om den pågældende fil, man har fundet, indeholder det ønskede eller er den ønskede version. Vieweren viser alle gængse filformater blandt andet film eller 3D modeller inkl. Visning af metadata for elementer og med mulighed for at navigere i modellen.

Viewer ikon

Gratis Udbudsportal

ProjectWEBs udbudsportal er gratis, hvis projektet anvender en ProjectWEB i de indledende faser. Udbuddet kan oprettes som hhv. åbent eller lukket udbud, hvor det er udbudsadministrator, som inviterer bydere. Det er muligt selv at opdele udbuddet i ønskede faser, ligesom udbudsportalen gør det muligt for bydere at stille spørgsmål til udbudsmaterialet.

Viewer ikon

Billig Arkivløsning

Slut med projektdokumenter på eksterne harddiske eller USB, der skal lagres lokalt. ProjectWEBs arkivløsning gør det muligt at få adgang til alt indhold i en projektweb selv om projektet er afsluttet, og projektwebben lukket. ProjectWEBs arkivløsning er en billig afgrænset online version af projektwebben, som altid er tilgængelig.
Kontakt

Kontrakt-, konverterings- og andre administrative spørgsmål
Pia Gindeberg-Solander
Email: piags@ramboll.dk
Telefon: +45 51 61 16 40

Tekniske spørgsmål
Morten Raasted
Email: mr@ramboll.dk
Telefon: +45 51 61 52 98