Om ProjectWeb

 

ProjectWEB kan anvendes til alle projekter, hvor to eller flere parter har behov for en struktureret udveksling og lagring af digitalt projektmateriale samt anden information. ProjectWEB kan anvendes til bygge- og anlægsprojekter i alle faser fra ide til drift, men kan desuden med fordel anvendes på andre samarbejdsprojekter.

 

Viewer ikon

Integreret Viewer

ProjectWEBs integrerede viewer gør det muligt at få vist indholdet i filerne på ProjectWEB. Det bliver muligt hurtigt, at afgøre om den pågældende fil, man har fundet, indeholder det ønskede eller er den ønskede version. Vieweren viser alle gængse filformater blandt andet film eller 3D modeller inkl. Visning af metadata for elementer og med mulighed for at navigere i modellen.

Viewer ikon

Gratis Udbudsportal

ProjectWEBs udbudsportal er gratis, hvis projektet anvender en ProjectWEB i de indledende faser. Udbuddet kan oprettes som hhv. åbent eller lukket udbud, hvor det er udbudsadministrator, som inviterer bydere. Det er muligt selv at opdele udbuddet i ønskede faser, ligesom udbudsportalen gør det muligt for bydere at stille spørgsmål til udbudsmaterialet.

Viewer ikon

Billig Arkivløsning

Slut med projektdokumenter på eksterne harddiske eller USB, der skal lagres lokalt. ProjectWEBs arkivløsning gør det muligt at få adgang til alt indhold i en projektweb selv om projektet er afsluttet, og projektwebben lukket. ProjectWEBs arkivløsning er en billig afgrænset online version af projektwebben, som altid er tilgængelig.

 

Anvendelse i Bygge- og anlægsprojekter

 

 

Tidlige faser
I et bygge- eller anlægsprojekts tidlige faser er samarbejde og hurtig udveksling af ideer, skitser, dokumenter centralt, ligesom involvering af de kommende brugere. Den indbyggede viewer gør det muligt for bygherre og kommende brugere at orientere sig om byggeriet, uden at skulle downloade modellen eller have specielt software.

Projektering
ProjectWEB tillader arkitekter, rådgivere, entreprenører og byggevareleverandører at udveksle dokumenter og modeller. Alle bliver informeret om opdateringer på dokument-, dags- eller ugebasis. Indbygget e-mail funktion gør det muligt at samle alt projektdokumentation under projekteringen ét sted.

Udbud
ProjectWEB kan anvendes i forbindelse med digitalt udbud. Udbud der anvender ProjectWEB kan ses på ProjectWEBs udbudsportal, som viser en samlet oversigt over offentligt tilgængelige udbud på ProjectWEB.
ProjectWEBs udbud giver de bydende mulighed for at downloade det nødvendige materiale og efterfølgende uploade deres tilbud. ProjectWEB sikrer, at alle bydende har adgang til samme information, herunder også spørgsmål og svar i tilbudsfasen, desuden sikres at alle bydende afleverer de rigtige dokumenter. Når en udbudsfase slutter låses udbudsmateriale og afgivne bud automatisk, og systemet danner en oversigt over resultatet.
Et udbud i ProjectWEB kan opsættes med vilkårlige antal faser, men som udgangspunkt indeholder udbuddet tre faser: prækvalifikation, udbud og forhandling.

Udførsel
Anvendes ProjectWEB i udførelsesfasen får alle parter i projektet fordel af at have samlet opdateret projektmateriale tilgængeligt på alle platforme, og kan desuden tilgå det på byggepladsen. Den indbyggede viewer, gør det muligt at få vist modeller uden at have hurtig internetforbindelse, downloade modellen eller installere special software. Gennem adgangskontrol styres det, at de enkelte underentreprenører kun får adgang til materiale, der er rettet mod dem, ligesom det ikke er muligt for en part at ændre på andres dele af materialet.

Aflevering
ProjectWEB gør det enkelt og overskueligt på bygge- og anlægsprojekter at opsamle driftsdata under udførelse. Ved projektets afslutning kan as built information overføres digitalt til driftssystemer. Til brug for 1 og 5 års eftersyn i bygge- og anlægsprojekter kan man fra ProjectWEB udtrække den nødvendige dokumentation, eller man kan overføre data til ProjectWEB Archive, og dermed fastlåse dokumentationen.

Drift
Driftsherrer kan anvende ProjectWEB som elektronisk tegningsarkiv. Et arkiv som både egne brugere og eksterne håndværkere og entreprenører derved har direkte adgang til via internettet.